POSTS
25
מאי 2020
Hello world!
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!

לימור

יעקב הוא מרצה מאד מנוסה ומופיע בכנסים ברחבי העולם בפני קהלים גדולים מאוד. האתגר עם יעקב היה למצוא את התכנים הנכונים ביותר להרצאה וליצור את מערכת היחסים הנכונה עם הקהל. המפתח להצלחה היה פידבק חד ביחס לתכנים שהצריכו פישוט ו"תרגום" שלהם לקהל היעד, מצד אחד, ומצד שני דיוק הנוכחות האישית לקהל ולאופי האירוע.